Project / Slovak Summary

EASTERN SUGAR je medzinárodný, interdisciplinárny projekt súčasného vizuálneho umenia, s osobitým dôrazom na umelecký výskum. Projekt reflektuje aspekty nedávnej európskej histórie cez prizmu stavu cukrovarníckeho priemyslu v strednej Európe. Prostredníctvom umeleckého výskumu, kurátorských spoluprác, tvorby nových diel, piatich medzinárodných skupinových výstav, participatívnych inštalácií, verejných a vzdelávacích programov, ale aj komplexnej medziodborovej publikácie, pátra po príčinách zániku stredoeurópskej produkcie cukru. Cukor je možné v tomto prípade chápať ako metaforu konštantne transformujúcej sa predstavy o Európe a svete. EASTERN SUGAR vynakladá úsilie o zviditeľnenie stredoeurópskych dejín cukrovarníctva a ich začlenenie v rámci globálnej mapy príbehu o cukre. Zohľadňuje popritom kolonizačné vplyvy minulosti, no rovnako aj sú...

EASTERN SUGAR je medzinárodný, interdisciplinárny projekt súčasného vizuálneho umenia, s osobitým dôrazom na umelecký výskum. Projekt reflektuje aspekty nedávnej európskej histórie cez prizmu stavu cukrovarníckeho priemyslu v strednej Európe. Prostredníctvom umeleckého výskumu, kurátorských spoluprác, tvorby nových diel, piatich medzinárodných skupinových výstav, participatívnych inštalácií, verejných a vzdelávacích programov, ale aj komplexnej medziodborovej publikácie, pátra po príčinách zániku stredoeurópskej produkcie cukru. Cukor je možné v tomto prípade chápať ako metaforu konštantne transformujúcej sa predstavy o Európe a svete. EASTERN SUGAR vynakladá úsilie o zviditeľnenie stredoeurópskych dejín cukrovarníctva a ich začlenenie v rámci globálnej mapy príbehu o cukre. Zohľadňuje popritom kolonizačné vplyvy minulosti, no rovnako aj súčasnosti.

S odstupom troch desaťročí od roku 1989, nastoľuje EASTERN SUGAR úvahy nad vplyvom zmien, ktoré krajiny strednej Európy a Európa ako taká za dané obdobie prekonali – najmä nad premenou ekonomických podmienok, následkami tzv. divokej privatizácie začiatku 90. rokov, globalizáciou a prispôsobovaním sa pravidlám voľného trhu, ako aj nad pravidlami a nariadeniami súvisiacimi so vstupom do Európskej únie.

EASTERN SUGAR vníma slovenský cukrovarnícky priemysel ako východisko, prípadovú štúdiu či metaforu a nabáda k rozvíjaniu diskusie a kritickej reflexie dôsledkov socialistickej a neoliberálnej ekonomiky na krajiny strednej Európy, ale aj oblasti mimo nej. Impulzom pre ďalší vývoj projektu je započatý výskum a rovnomenná výstava Ilony Németh prezentovaná v Kunsthalle Bratislava v roku 2018, ktorých potenciál si vyžaduje rozšírenie aj v medzinárodnom meradle.

Uplatnením jazyka súčasného umenia obracia EASTERN SUGAR pozornosť na sociálne dôsledky niekdajších politických a podnikateľských rozhodnutí, otvára otázky zodpovednosti, diagnostikuje pôvod súčasnej krízy. Predovšetkým však skúma možnosti, ako v súčasnosti týmto procesom a ich budúcim dôsledkom konzekventne porozumieť. Zdieľa presvedčenie, že prostredníctvom štúdia a pochopenia našej spoločnej minulosti dokážeme adekvátnejšie rozhodovať vo veciach, ktoré ovplyvňujú našu spoločnú budúcnosť.

 

Projekt EASTERN SUGAR realizuje Slovenská národná galéria v spolupráci s partnermi:

< rotor > center for contemporary art (AT)

Centre for Contemporary Art FUTURA (CZ)

The Schafhof – European Center for Art Upper Bavaria (DE)

La Box gallery of The Ecole Nationale Supérieure d’Art (FR)

T-TUDOK Inc., Centre for Knowledge Management and Educational Research (HU)

 

Projekt je financovaný zo zdrojov programu Európskej únie – Kreatívna Európa

Projekt bol podporený nadáciou ERSTE

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Projekt je spolufinancovaný vládami Českej republiky, Maďarska, Poľska a Slovenska prostredníctvom Višegrádskeho grantu Medzinárodného višegrádskeho fondu. Poslaním fondu je presadzovať myšlienky trvalo udržateľnej regionálnej spolupráce v strednej Európe.